Dzisiaj jest: 10.7.2020, imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa

Nota prawna


Podstawowym dokumentem określającym warunki i zasady korzystania ze stron internetowych dostępnych pod adresem: www.instalpoland.pl oraz jego odnośników zwanych dalej („Platformą”), jest Regulamin Świadczenia Usług”, a poniższa Nota Prawna jedynie określa jego postanowienia.
 
 1. Platforma internetowa została przygotowana jako internetowy vortal informacyjny, stanowiący bazę firm oraz Platformę komunikacyjno-marketingową. Platforma została stworzona dla producentów materiałów instalacyjnych, biur projektowych, wykonawców oferujących swoje produkty i usługi dla szerokiego rynku odbiorców. Użytkownicy Platformy, mają możliwość dodawania informacji ogólnych o sobie oraz ofert produktowych, w szczególności cen i warunków sprzedaży oferowanych produktów. Intencją Platformy jest wymiana informacji pomiędzy stronami rynku materiałów branży instalacyjnej oraz prezentacja aktualnej oferty produktowej.
   
 2. Zawartość Platformy, wszelkie treści prezentowane na stronach Platformy (w tym bez ograniczeń: tekst, grafika, zdjęcia, pliki audio i oprogramowanie) stanowią prawnie zastrzeżoną własność intelektualną Usługodawcy (lub firm partnerskich współpracujących z Usługodawcą) i jest prawnie chroniona prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. W ramach wolnego dostępu można korzystać z informacji zawartych na stronach Platformy, jednak Usługodawca zachowuje wszelkie prawa do treści podanych na stronach albo informacji, na które powołano się na Platformie.
   
 3. Wszelkie treści prezentowane na stronach Platformy  podane są w celach informacyjnych. Reprodukcja, modyfikacja lub wykorzystanie tej zawartości w inny sposób niż dla celów informacyjnych, kopiowanie lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości treści zawartych na Platformie, a następnie publiczne udostępnianie lub dystrybucja przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu informacji (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), jak również nieuprawnione użycie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony, może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.
   
 4. Niektóre elementy zdjęciowe, logotypy i teksty umieszczone na stronach Platformy są własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Usługodawca nie gwarantuje, że użycie materiałów wyświetlonych na stronach Platformy nie narusza praw innych podmiotów.
   
 5. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, logotypy i symbole wyświetlane na Platformie stanowią własność Usługodawcy lub firm partnerskich współpracujących z Usługodawcą. Znaki towarowe, nazwy marek, logotypy firmowe i symbole należące do Zarządzającego nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządzającego.
   
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy  w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
   
 7. Linki do witryn podmiotów trzecich podane są wyłącznie dla wygody Użytkownika. Usługodawca nie wyraża żadnej opinii co do zawartości witryn któregokolwiek podmiotu trzeciego i zrzeka się odpowiedzialności za korzystanie z tych witryn, jak również za informacje podane przez podmioty trzecie.
   
 8. Informacje podane na Platformie nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w myśl Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Treści podane na Platformie mają charakter informacyjny, a nie prawnie wiążący. Prosimy, aby nie kierowali się Państwo wyłącznie informacjami zawartymi na Platformie, przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktu lub innych transakcjach handlowych bądź finansowych.
   
 9. Usługodawca dokonuje wysiłków, aby informacje podane na Platformie były dokładne i aktualne, ale nie gwarantuje dokładności, aktualności i kompletności tych informacji. W celu aktualizacji treści zamieszczonych na Platformie, Usługodawca może zmienić stronę w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Usługodawca nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji lub innych materiałów zamieszczonych na Platformie.
   
 10. Platforma może zawierać informacje dotyczące zdarzeń przyszłych. Tego typu informacje zależą od wielu różnych czynników, w tym naukowych, biznesowych, ekonomicznych i finansowych, dlatego efekt tych czynników może się różnić od podanych na Platformie.
   
 11. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za używanie Platformy. Wszyscy Użytkownicy zgadzają się, że otwierają i używają strony Platformy wraz z zawartością na swą własną odpowiedzialność. Usługodawca ani żaden inny Użytkownik biorący udział w tworzeniu lub dostarczeniu informacji na Platformę nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, przypadkowe, skutkowe, pośrednie lub moralne, wynikające z wejścia Użytkownika na strony Platformy, używania lub niemożności używania stron Platformy, ani za błędy lub przeoczenia w jej zawartości.
   
 12. Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze stron Platformy w sposób zgodny z niniejszą Notą Prawną, Polityką Prywatności, Polityką cookies, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Platformy, w szczególności w sposób nienaruszający praw podmiotów trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. Korzystanie ze stron Platformy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać ze stron Platformy pod adresem internetowym: www.instalpoland.pl oraz jej odnośników.
   
 13. Postanowienia Regulaminu oraz niniejszej Noty Prawnej podlegają prawu polskiemu. Jeśli jakikolwiek punkt, warunek lub postanowienie Regulaminu oraz niniejszej Noty Prawnej zostaną uznane za sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych punktów, warunków i postanowień nie będzie tym samym w żaden sposób zagrożona ani naruszona.
   
 14. Usługodawca może w dowolnym czasie zmienić warunki niniejszej Noty Prawnej, dokonując jej aktualizacji.
Aktualności Archiwum aktualności
DZIAŁAMY NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU SEKTORA TECHNOLOGII INSTALACYJNYCH W POLSCE. DOŁĄCZ DO NAS!