Dzisiaj jest: 10.7.2020, imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa

Polityka prywatności


I. Postanowienia ogólne.
1. Politka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Termin „
RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Administratorem danych przekazywanych przez Użytkowników jest Usługodawca.
5. Usługodawca jako Administrator danych, przywiązuje szczególną uwagę do kwestii poszanowania prywatności Użytkowników oraz dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych.

II. Gromadzenie danych. Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?
1. Dane gromadzone w ramach użytkowania Platformy, służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Platfromy i jej Użytkowników.
2. Każdy z Użytkowników, odwiedzający Platformę w ramach wolnego dostępu nie ma obowiązku udostępniania swoich danych osobowych, poprzez spersonalizowane ustawienia swojej przeglądarki.
3. Dane wymagane podczas rejestracj w profilu Użytkownika:
1. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, należy dobrowolnie podać następujące dane: adres poczty elektronicznej, Login (nazwę Użytkownika), hasło.
2. Do poprawnego zakończenia procesu rejestracji konieczna jest akceptacja Regulaminu Platformy i poprawna weryfikacja adresu poczty elektronicznej oraz skryptu zabezpieczającego rejestrację.
3. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
4. Dane ujawniane w Profilu Firmowym:
1. W Profilu Firmowym wyświetlane są dane podmiotu takie jak: nazwa firmy, adres siedziby, numer telefonu, fax, adres strony www, adres poczty elektronicznej oraz część danych nieobowiązkowych.
2. Za zgodą Firmy mogą być uwidocznione również inne jego dane takie jak: imię i nazwisko, adres imienny poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowiski
 
III. Sposób, w jaki zbieramy informacje.
1. Przesyłanie i gromadzenie danych Użytkowników odbywa się na dwa sposoby. Są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkowników np.: w formularzach kontaktowych oraz podczas rejestracji w systemie. Pozyskujemy również informacje podczas przegladania Platformy przez Użytkowników odwiedzających.
2. Serwery automatycznie zapisują takie dane, takie jak:
1. czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
2. adres IP urządzenia Użytkownika,
3. żądanie Użytkownika (adres strony, na którą wszedł Użytkownik)
4. adres „referer link" w przypadku gdy przejście na stronę portalu nastąpiło przez odnośnik,
5. informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) Użytkownika,
6. informacje o wersji systemu operacyjnego Użytkownika
7. pliki coocies.
3. Dodatkowo Usługodawca gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:
1. liczba wejść unikalnych/odsłon,
2. kraj,
3. przeglądarka,
4. czas wizyty itp.
4. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Dostęp do danych posiada firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook i Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
5. Na stronach Platformy mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o Użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

IV. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz plików cookies.
1. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli [przykładowo] zapisał się na newsletter,
  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Uzytkownika zgodą jeżeli [przykładowo] podał dane kontaktowe,
  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Uzytkownika zgodą jeżeli [przykładowo] nie zmienił ustawień przeglądarki według własnych preferencji.
2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
3. Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Usługodawcę wyłącznie w celach związanych z administrowaniem Platformy oraz służą do zbierania informacji statystycznych.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 
V. Pliki cookies.
1. Witryna www.instalpoland.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
2. Mechanizm cookies wykorzystywany jest do personalizacji dostarczanych treści, umożliwienia działania funkcjonalności modułów systemu zdefiniowanych w Regulaminie Platformy i identyfikacji Użytkownika. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Pamiętać trzeb jednak, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

VI. Przechowywanie i ochrona informacji.
1. Dane Użytkowników Platformy są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujacego prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.
4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

VII. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych.
1. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych

 
VIII. Wyłączenie odpowiedzialności.
1. Usługodawca, nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników Platformy oraz za treści do których odnoszą się przekierowania zamieszczone przez Użytkowników na Platformie.
2. Wypowiedzi te są wyłącznie własnością Użytkowników, od których pochodzą.

IX. Informacje wysyłane Użytkownikom.
1. Usługodawca Zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Platformy, korespondencji elektronicznej zawierającej informacje o zmianach oraz funkcjonowaniu Platformy.


X. Informacje dodatkowe.

1. Usługodawca może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

2. Administrator umieści w ramach Platformy informację o zmianach w Polityce Ochrony Prywatności.
3. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności,  kontakt z  z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@instalpoland.pl
Aktualności Archiwum aktualności
DZIAŁAMY NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU SEKTORA TECHNOLOGII INSTALACYJNYCH W POLSCE. DOŁĄCZ DO NAS!